Liv i lungerne

Liv i lungerne

Forsiden

"Liv i lungerne" er et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til fagene dansk, idræt, samfundsfag, biologi, naturfag og sundhed i 7.-10. klasse, suppleret med en elevdreven kampagne.

Jeg har implementeret løsningen i Drupal 7 med udgangspunkt i et løst grafisk oplæg.